Kış Lastiği Soru ve Cevaplar


SIKÇA SORULAN SORULAR


SORU: Kış Lastiğinin Yaz lastiğinden farkı nedir?
Yaz lastiklerinin malzemesi 7 °C’ın altındaki sıcaklıklarda sertleştiği için
yola tutunması azalmaktadır.Kış lastiklerinin ise, özel profillerinin yanısıra,
üretildikleri Silica esaslı malzeme daha yumuşaktır ve 7 °C’ın altındaki
soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı artırmaktadır.

SORU: Bir lastiğin Kış Lastiği olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Kış Lastiği ile ilgili RMA (Rubber Manufacturers Association) ve ASTM
şartlarını sağlayan lastikler yukardaki sembolü kullanabilirler.
“Bu sembolü taşıyan lastikler Kış Lastiğidir” diyebiliriz.

SORU: M+S Kış Lastiği nedir?
FREN özelliğinin yanında ÇEKİŞ özelliği de artırılmış Kış Lastiği ’dir.
RMA (Rubber Manufacturers Association)’un tanımlamasına ve ASTM ’nin
test metoduna göre kış şartlarını temsil eden kaygan bir yolda yapılan
çekiş kuvveti testinde “referans lastiğin” çekiş kuvvetinden en az %10
daha fazla çekiş kuvveti sağlayan lastikler Kış Lastiği sembolünün
yanında M+S veya M S veya M/S işaretleri taşıyabilmektedirler. Aşağıdaki
sembolleri birarada taşıyan lastiklere “ M+S Kış Lastiği “ diyebiliriz:M+S

SORU: Kar Lastiği var mıdır?
HAYIR!
Her ne kadar İngilizce konuşulan ülkelerde, örneğin ABD’de, isim olarak
“Snow Tyre” kullanılsa da “Kar Lastiği” diye ayrı bir Lastik sınıfı yoktur.
Kış Lastiği yerine “Kar Lastiği” denilmesi doğru değildir.
Kış Lastiğine “Kar Lastiği” yakıştırması “sadece kar üzerinde kullanılabilen”
veya “kar üzerinde Kar Zinciri kullanılmasını gerektirmeyen” gibi yanlış
anlamalara neden olmaktadır.
Öte yandan bazı, genellikle ucuz, Kış Lastiği markalarının kar üzerindeki
sonuçlarının diğer rakip markalardan daha iyi, fakat kuru ve ıslak yolda
belirgin şekilde kötü olması, bu zayıflığı olan lastiklerin “Kar Lastiği” olarak
satılması bir “Pazarlama Stratejisi” olarak da değerlendirilebilir.

SORU: M+S “Dört Mevsim Lastiği” nedir?
“Dört Mevsim Lastiği“ olarak da bilinen M+S lastikleri ( M = Mud = Çamur
S = Snow = Kar ) Çamur ve Kar üzerinde daha iyi sonuç almak için üretilmiş,
ancak bu ek özelliklerinin standardı olmayan lastiklerdir. Bu harfleri taşıyan
lastiklerin hangi şartları sağladığı belli değildir. Yolüstü ve Yoldışı şartlarda
gitmesi beklenen 4x4 SUV araçların fabrika çıkışı lastikleri genellikle M+S
lastikleridir.


SORU: M+S “Dört Mevsim Lastiği” Kış Lastiği sayılır mı ?
HAYIR!
M+S lastikleri ancak Kış Lastiği sembolünü taşıyorsa M+S Kış Lastiği
olarak değerlendirilebilir. Kış lastiği sembolünü taşımayan M+S
lastiklerinin kar üzerinde fren mesafelerinin yaz lastiklerinden daha kısa ,
ancak kış lastiklerinden daha uzun olduğu saptanmıştır. “Kış Lastiği”
sembolünü taşımayan M+S “Dört Mevsim Lastikleri” nin kışın iyi bir Kış
Lastiği , yazın da iyi bir Yaz Lastiği olamıyacağı mutlaka bilinmelidir.
SORU: Kış Lastiği sembolü taşımayan M+S Lastiği Kış Lastiği
sayılmıyorsa, neden M+S Lastiği Almanya’da Aralık 2010’da
yapılan son düzenlemede kış şartlarına uygun lastikler arasında
değerlendirilmiştir ?
Eski düzenlemeye kıyasla daha doğru bulunmasına karşın, Alman Trafik
Güvenliği kuruluşları bu kararı yetersiz bulduklarını açıkladılar. Bu kararın
alınmasında M+S lastiğini fabrika çıkışı standart lastik olarak kullanan 4x4
SUV araçların etkili olduğu düşünülmektedir.


SORU: Kar yağmıyorsa Kış Lastiğine neden ihtiyaç olsun?
Kar yağınca yaz lastiğine Kar Zinciri takarım. Yanlış mı?
RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN YANLIŞ !
Kış Lastiği Risk Yönetimi , Kar Zinciri Kriz Yönetimi dir.
Ne kadar çok Risk Yönetimi , o kadar az Kriz Yönetimi.
Kış Lastiği , kışın kar yağsın yağmasın düşük sıcaklıklarda aracın
yola tutunmasını artırmakta , aşırı buzlanma olmadığı sürece
aracın kar üzerinde gitmesine ve durmasına olanak vermektedir.
Özellikle kuru yoldan kaygan yollara (Köprü ve Viyadük üstünde buzlanma
veya siyah buz vs) ani girişlerde aracı yolda tutabilmektedir. Yani Kış
Lastiği riskleri azaltmaktadır.
Yaz Lastiği ise aynı şartlarda ve özellikle ani zemin değişikliklerinde aracı
yolda tutamamaktadır.Kış Lastiğine göre çok daha erken ve sık Kar Zinciri
takma ihtiyacı duymakta ,zincir takıldığında yavaş gitmek ve kuru zeminde
ise çıkarılmak zorundadır.

SORU: Kış lastiğinin sadece çekiş olan tekerleklere takılması yeterli midir?
HAYIR !
Kış lastikleri dört tekerleğe de takılmalıdır , çünkü aracın en kısa mesafede
durması hareket edebilmesinden daha önemlidir. İyi bir fren performansı
ve kararlılık için 4 tekerlekte de Kış Lastiği şarttır.

SORU: Karayolları Trafik Kanununda Kış Lastiği tanımı var mıdır?
HAYIR !
Karayolları Trafik Kanunu’nda “Kış Lastiği” yer almamaktadır, ancak
30.maddede yeralan ;
“Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun
durumda bulundurulması zorunludur”
cümlesi ilgili Yönetmelikte yeterli bilgi olmadığı için Trafik Polisi ve Trafik
Jandarmasına;
“kışın bazı kaygan yollarda Kış Lastiği yeterlidir,zincir istenmeyebilir ”
şeklinde yorum yapma sorumluluğu yüklemektedir.

SORU: Hangi resmi veya özel araçlar öncelikle Kış Lastiği takmalıdır?
Kışın sıcaklığın 7 °C’ın altında geçtiği yerlerde Ambulans ,İtfaiye, Belediye
araçları, Polis ,Jandarma, Okul servisi, Taksi gibi görev araçlarına ve tabii
ki Şehiriçi- ve Şehirlerarası Yolcu Otobüslerine kar yağmadan , yollar buz
tutmadan , henüz kışın başında iken Kış Lastiği takılmalıdır.

SORU: Kış Lastiği takılı araçların Kar Zinciri bulundurmaları gerekli midir?
EVET ! ZORUNLUDUR !
Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik Yönetmeliği gereği
Karlı ve buzlu yollarda “bir takım Kar Zinciri bulundurulması” zorunludur.
Bu zorunluluk Yaz veya Kış Lastiği takmış tüm araçlar için geçerlidir.

SORU: Kış Lastiği takılı bir araca Kar Zinciri takılır mı?
Takılırsa hangi durumlarda takılmalıdır?
TAKILABİLİR!
1) Trafik yetkililerinin talebi durumunda,
Kış Lastiği takılı araçlara ne zaman Kar Zinciri takılması gerektiği Trafik
Polisi ve Trafik Jandarmasının yetkisinde olmakla birlikte , zorunluluk
olmaksızın bu sorumluluk öncelikle sürücülerin üzerindedir. Karlı
yollarda Trafik yetkilileri Yaz Lastiği takılı araçlardan Kar Zinciri
takmalarını isterken, Kış Lastiği takılı araçlardan bunu istemeyebilirler.
Kış Lastiği takılı olduğu görülmesine karşın , Trafik yetkilileri Kar Zinciri
takılmasını isterse , sürücülerin kesinlikle bu karara uymaları gereklidir.
2) Kış lastiğinin yetersiz kaldığı karlı veya buzlu yollarda özellikle
yokuş aşağı inişlerde aşağıdaki deneme yapıldığında sonuç
olumsuzsa;
- aracın hızı ve vitesi o şekilde seçilmelidir ki, gaz pedalı
bırakıldığında araç blokajsız yavaşlamalı, gaza basıldığında
patinajsız hızlanmalıdır.
3) Araç hızı düşürülmesine karşın aşağıdaki durumlar devam
ediyorsa;
- Fren sırasında ABS’nin ,
- Gaza basıldığında ASR’nin ve
- Dönemeçlerde ESP’in kendiliğinden
çok sık devreye girmesi
sınır değerlere de çok sık ulaşıldığı anlamına gelir.
Tehlikeli durum oluşmadan araç üreticisinin tanımladığı tekerleklere
Kar Zinciri takılmalıdır.

SORU: Trafik Denetimi sırasında araçta Kış Lastiği takılı olduğunun
daha kolay anlaşılması için ne yapılabilir?
Kolay teşhis için Kış Lastiği sembolü çıkmaz beyaz kalem ile boyanabilir.
SORU: ABS / ASR / ESP olan araçlara da Kış Lastiği takılmalı mıdır?
EVET !
ABS fren , ASR ise çekiş güvenliğini arttıran teknik üstünlüklerdir,
ancak ABS/ASR fizik kurallarını ,yani tekerlekle yol arasındaki sürtünme
katsayısını, değiştiremez, kötü lastiklerle buzda fren mesafesini kısaltamaz.
ESP ise hareket sırasında sürücünün istediği hareket çizgisinden çıkma
eğilimi gösteren aracı, sürücünün istemi dışında, frenleri tek tek kullanarak,
aracın tekrar sürücünün istediği hareket çizgisine girmesini sağlayan
kararlılığı artıran bir elektronik denetim sistemidir. Yukarda sayılan tüm
Elektronik Güvenlik ve Çekiş Sistemlerinin başarısı ve doğru çalışabilmeleri
için lastiklerin yola iyi tutunmaları şarttır. Kışın bu araçlar da Kış Lastiği
kullanmalıdır.

SORU: 4X4 araçların Kış Lastiği takmasına gerek var mıdır?
EVET!
Yaz lastikleriyle donatılmış dört tekerden çekişli (4x4) bir araç rahatlıkla
kalkış yapabilmekte ve kısa sürede yüksek hızlara çıkabilmektedir, fakat
fren sırasında durma mesafesi aşırı uzamaktadır yani ;
“gittiği gibi duramamaktadır”.
Bunun çok basit bir nedeni vardır :
Fren sırasında tüm araçlar dört tekerlekten fren yapmaktadır, yani araçlar
eşittir.
Yaz lastiği ile kar veya buz üzerinde araç kullanmak isteyen (özellikle 4x4)
araç sahiplerine (Kış Lastiği veya zincir takmak dışında) tavsiyemiz bundan
vazgeçmeleri , kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye
sokmamalarıdır.
SORU: Neden dört tekerden çekişli (4X4) ve elektronik güvenlik
donanımlarına sahip araçların iki tekerden çekişli araçlara göre
daha çok Kış Lastiği ihtiyacı vardır?
Çünkü dört tekerden çekişli ve elektronik güvenlik donanımlarına sahip
araçlar, iki tekerden çekişli araçlara göre çok daha çabuk hızlanabilmekte ,
daha yüksek hızlara ve fiziksel sınırlara ulaşabilmekteler, ancak fren sırasında
tüm araçlar eşit durumda oldukları için “gittikleri gibi” duramamaktadırlar.

SORU: Kış Lastiği takılı dört tekerden çekişli (4x4) araçların Kar Zinciri
bulundurmaları gerekli midir?
EVET ! ZORUNLUDUR !
Karayolu Trafik Kanunu ve ilgili Karayolu Trafik Yönetmeliği gereği
Karlı ve buzlu yollarda “bir takım Kar Zinciri bulundurulması” zorunludur.
Bu zorunluluk Yaz veya Kış Lastiği takmış , 4x4’ler dahil, tüm araçlar için
geçerlidir.

SORU: Yaz Lastiği takılı 4X4 ABS/ASR ve ESP’li bir araç , Kış Lastiği takılı
önden çekişli ve ABS’li başka bir araçla karlı bir yolda
karşılaştırıldığında hangi araç daha güvenlidir?
FREN AÇISINDAN KIŞ LASTİKLİ ÖNDEN ÇEKİŞLİ ARAÇ !
Kış Lastikleriyle donatılmış önden çekişli bir aracın Yaz lastikleriyle
donatılmış dört tekerden çekişli 4x4 bir araca göre daha güvenli olduğunu
herhalde pek azımız biliyordur.
Bunun çok basit bir nedeni vardır :
Fren sırasında bütün araçlar dört tekerden fren yaptıkları için eşittirler.
Yaz lastikleriyle donatılmış 4x4 bir araç “gittiği gibi duramamaktadır” yani fren
sırasında fren mesafesi aşırı uzamaktadır.
Öte yandan dört tekeri de Kış lastikleriyle donatılmış tek dingilden çekişli bir
araç “gittiğinden daha iyi” durabilmektedir.

SORU: Türkiye’de Yaz - Kış Lastiği karşılaştırması yapıldı mı?
EVET ! Üç kez.
4 Mart 2005’de FRENTEKNİK Test Laboratuvarı ve OLTAŞ / CONTINENTAL
tarafından ABS test pisti üzerinde (k=0.2 kara yakın sürtünme katsayısı)
80 km/h hızda yapılan karşılaştırma testinde:
kış lastikleri ile 65 m
yaz lastikleri ile 80 m fren mesafesi ölçülmüştür.

25 Ocak 2006’da İETT , kışlastiği.com ve FRENTEKNİK Test Laboratuvarı
tarafından karlı zemin üzerinde İETT ’ye ait MAN belediye otobüsleriyle
50 km/h hızda yapılan karşılaştırma testinde:
kış lastikleriyle 43 m
yaz lastikleriyle 63 m fren mesafesi ölçülmüştür.

31 Mart 2006’da GOOD YEAR, kışlastiği.com , HED AKADEMİ ve
FRENTEKNİK Test Laboratuvarı işbirliği ile yapılan
“OKUL SERVĠSLERĠ ĠÇĠN KIġ LASTĠĞĠ - YAZ LASTĠĞĠ KARġILAġTIRMASI”
60 km/h hızda yapılan karşılaştırma testinde:
Yaz lastikleriyle ........................................ 67 m
Kış lastikleriyle ......................................... 38 m
Önde Yaz , arkada Kış Lastikleriyle ........ 52 m
fren mesafesi ölçülmüştür.

SORU: Yeni Kış Lastiği takıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?
Yeni Kış Lastiği takıldıktan sonra;
- Kuru yol üzerinde 200 - 300 km “Yüzey Alıştırması” yapılması,
- “Yüzey Alıştırması” sırasında yüksek hızlara çıkılmaması, ani fren
yapılmaması, dönemeçlere hızlı girilmemesi,
- “Yüzey Alıştırması” yapılmadan Kar üzerinde kullanılmaması,
gereklidir.
Kuru yol üzerinde “Yüzey Alıştırması” yapılması gereğinin nedeni Kış Lastiği
üretim sürecinde lastiğin lamellerinin kalıptan kolay ayrılabilmesi için Silica
bazlı bir “Kalıptan ayırma yağı” kullanılması ve bu yağın lastiğin istenen
tutunmayı sağlayabilmesi için temizlenmesi gereğidir.
Geniş tabanlı Kış Lastikleri için “Yüzey Alıştırması” süreci daha da önemlidir.

SORU: Kış lastiğinin yola daha iyi tutunması için hava basıncını
düşürmek doğru mudur?
KESİNLİKLE YANLIŞ!
Kış ve Yaz lastiklerinin hava basınçları “kesinlikle” Lastik ve Araç üreticisinin
verdiği değerler olmalıdır. Öte yandan düşük basınç durumunda sanıldığı gibi
yola tutunma artmamakta, lastiğin yola tutunmayı artıran profilleri yetersiz
basınçtan dolayı işlevsiz kalmaktadır. Genel inanışın tersine hava basıncının
istenen değerden 0.1 - 0.2 bar daha yüksek basılmasının Kış Lastiğinin
tutunmasını artırdığı saptanmıştır.En son olarak, lastik basıncının
düşürülmesinin aracın dönemeç kararlılığını olumsuz etkilemenin yanında
“yuvarlanma direnci”ni ve dolayısıyla yakıt tüketimini de yükselttiği
unutulmamalıdır.


SORU: Kış Lastiği takarken yaz lastiğinden farklı (Ölçü, Hız ve Yük Sınıfı )
bir lastik takılabilir mi?
Araç üreticisinin önerdiği ve standart yaz lastiğinin özelliklerine sahip Kış
Lastiği takılmalıdır. Ancak üretici tarafından tavsiye verilmemişse ;
- Çapı aynı ancak genişliği daha az olan kış lastikleri kullanılabilir.
- Yük Sınıfı kesinlikle aynı olmalıdır.
- Hız sınırı daha düşük bir Kış Lastiği kullanılacaksa , Kış Lastiğinin bu
düşük hız sınırından dolayı ,sürücü kilometre göstergesine yapıştırılacak bir
çıkartma ile uyarılmalıdır.

SORU: Kış Lastikleri nasıl saklanmalıdır ?
Kış lastikleri 15 - 20 ºC sıcaklıkta karanlık , kuru ve serin bir yerde,
radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 1m uzaklıkta ve naylon gibi bir
torbaya sarılarak depolanmalıdır.
Jantlı ve jantsız olarak depolandığında şunlara dikkat edilmelidir:
- JANTLI : Üst üste ve yatık şekilde depolanmalıdır .
- JANTSIZ : Dikine ve yanyana depolanmalı , deforme olmamaları
için lastikler peryodik olarak döndürülmelidir.

SORU: Kış lastiklerinin saklanma ömrü kaç senedir?
Beş yıldır. Bu süreyi geçen kış lastikleri işlevsel açıdan zayıflamaktadır.

SORU: Kış Lastiği seçiminde nelere dikkat etmelidir ?
1) Araç üreticisinin önerdiği ;
- Kış lastiği markası ve Tipi
- Ölçü , Yük sınıfı ve Hız Sınıfı takılmalıdır.
Bu bilgiler Kullanıcı El Kitabı veya araç üzerinde bulunmaktadır.
Aracın Yetkili Servisleri de bu konuda bilgi verebilir.
2) Araç üreticisi tarafından Kış lastiği markası ve Tipi önerisi verilmemişse,
seçilecek Kış Lastiğinin aracın üzerindeki
Standart Yaz Lastiği ile aşağıdaki özellikleri aynı olmalıdır ;
- Ölçü : Genişlik (mm) / Profil (%) X Jant çapı ( inç)
- Yük sınıfı : Load Index
- Hız sınıfı : Speed Index
3) Aşağıdaki durumlarda Standart Yaz Lastiği ile farklı özelliklere
onay verilebilir:
- Çapı aynı ancak genişliği daha az olan Kış Lastiği kullanılabilir.
- Yük Sınıfı kesinlikle aynı olmalıdır.
- Hız Sınıfı daha düşük bir Kış Lastiği kullanılacaksa sürücü,
Kış Lastiğinin bu düşük Hız Sınıfından dolayı , kilometre
göstergesine yapıştırılacak bir çıkartma ile uyarılmalıdır.
4) Seçilen Kış Lastiğinin mutlaka;
- Üzerinde “Kış Lastiği” işaretinin olması,
- Üretim Yılı ve Ayının kontrol edilmesi ,
- Garanti şartlarının öğrenilmesi,
- Aracın tüm tekerleklerine takılması gerekir. ( 4 x 4 x 4 kuralı)
5) Kış Lastiklerinin çeşitli otomobil dergileri veya kuruluşlar tarafından
yapılmış testlerdeki sonuçları , fiyatlarının yanında, aşağıdaki önem
sırasına göre gözönüne alınmalıdır:
- Kuru yolda fren
- Islak yolda fren
- Karda Fren
- Karda Çekiş
Kış Lastikleri kışın, kardan çok kuru ve ıslak zeminlerde
kullanılmaktadır . Sadece kar üzerinde iyi sonuç veren , kuru yolda
kötü sonuçlar veren “Kar Lastiği” iyi bir Kış Lastiği olamaz.
6) En iyi Kış Lastiği;
- Karda Fren ve Çekiş yönünden yeterli ,
- Kışın kuru ve ıslak zeminde yazın Yaz Lastiğine en yakın
sonuç veren lastiktir.

SORU: Kış Lastiği 12 ay kullanılır mı?
HAYIR !
Kış lastikleri ile yazın yapılan fren testleri yaz lastiklerine göre daha uzun
fren mesafeleri vermiştir. Aşağıdaki örnekte yaklaşık 3m lik bir uzama
görülmektedir.
Yazın 100 km/h hızda yapılan fren testinde durma mesafesi ;
- Kış Lastiği ile 41 m
- Yaz Lastiği ile 38 m
Ölçülmüştür.
Gereğinde bu 3 m lik fark hayat kurtarabilir. Bu nedenle kış lastiklerini
yazın kullanmamak gerekir.Öte yandan kış lastiklerinin yaz lastiklerine
göre daha pahalı olduğu da gözönüne alınacak olursa , bu kararın
ekonomik olmadığı da ortadadır.
“YAZ LASTİKLERİ YAZIN, KIŞ LASTİKLERİ KIŞIN KULLANILIR”

Alpay LÖK
Mak. Y. Müh.
12.Aralık 2011
Kış Lastiği.com
www.kiılastigi.com
www.wintertyreturkey.com

2003 Yılı Kasım ayında kurduğumuz LASED'in amacı yıllardır bu sektöre emek verip birbirlerini tanımayanları tanıştırıp kaynaştırmak, mesleğimizin önemini fark ettirip işletmelerimizi ve ticari zihniyetimizi geliştirmek... Devamı

Teknik Bilgiler

windows live messenger
limewire indir